MejDej-kooperativet

Personlig assistans i kooperativ regi

Vi är ett brukarkooperativ utan vinstsyfte och med tillstånd från IVO.

Man på stranden
Personlig assistans utan vinstsyfte

MejDej ger dig som medlem inflytande i din assistans

MejDej-kooperativet har lång erfarenhet i branschen, vi startade 1994, samtidigt som LSS-reformen kom. Vi är idag ett företag med ca 50 medlemmar i olika åldrar och livssituation, och vi har cirka 350 anställda. Tillräckligt stort för att alltid kunna ge god service, tillräckligt litet för att alltid kunna ge personliga möten.

För oss är det viktigt att få vara ett medlemskooperativ utan vinstsyfte, företaget ska drivas så att medlemmar får assistans på bästa sätt. MejDej-kooperativets årsstämma är det högsta beslutande organet och där väljs styrelsen som består av medlemmar eller närstående till dem. Kooperativet bygger på tanken att det är den som har assistans som själv vet bäst hur man vill lägga upp sin assistans och vilka assistenter som ska anställas.

För att ge service både till personal och medlem har vi kansli i Kristianstad och ett mindre kontor i Ängelholm där vi träffas efter överenskomelse.

  • Hund sitter bredvid sin husse