Styrelsen

MejDej-kooperativets styrelse

Styrelsen består av medlemmar eller närstående till dem. Kooperativet bygger på tanken att det är den som har assistans som själv vet bäst hur man vill lägga upp sin assistans, vilka assistenter som ska anställas och på vilka tider.

Det är vi som sitter i styrelsen

Styrelsen i MejDej-kooperativet väljs varje år på årsstämman. Vi som sitter i styrelsen är medlemmar eller närstående till medlemmar. Du är alltid välkommen att kontakta oss om du vill på styrelsen@mejdej.se.

Kalle Hultberg

Ordförande

Maria Henningsson

Björn Jönsson

Tina Persson

Katrin Borgström

Malén Frid

Marita Rosengren