Första Hjälpen utbildning inriktning barn

Eftersom barn under 9 år ofta inte har fullt utvecklade färdigheter att hantera farliga situationer eller beskriva sina symtom på ett tydligt sätt, är det viktigt att vuxna runt dem har utbildning och kunskap om hur man ska agera vid en olycka eller sjukdomsfall.

Att ha kunskap om första hjälpen riktad till barn under 9 år ger dig en ökad känsla av trygghet och förmåga att hantera nödsituationer. Det kan också minska risken för allvarliga skador eller försämrad hälsa hos barn.

 

Första Hjälpen-utbildning riktad till barn

Ingen panik – Bli redo att agera med första hjälpen för barn

Om du jobbar med barn mellan 0 till 9 år kan du gå en Första Hjälpen-utbildning riktad till barn. Utbildningen är en halvdag och du får lära dig hur du kan hjälpa barn om olyckan skulle vara framme. Du får färdigheter som är specifikt anpassade för att hantera situationer som ofta uppstår med barn. Det inkluderar kunskap om hur du hanterar mindre skador som skärskador, sår, blåmärken eller brännskador, samt hur du identifierar tecken på och agerar vid allvarligare tillstånd.

Utbildningen är inte alltid tillgänglig, men anordnas alltid när den behövs.

MejDej-kooperativet står för resekostnader till alla våra utbildningar. Assistenter och arbetsledare får lön.

  • första hjälpen