HLR och Brandskyddsutbildning

Rädda liv och egendom i nödsituationer genom kunskap inom brandskydd och förstahjälpen. Kunskap hjälper dig att hantera risker säkert, agera snabbt och korrekt vid en olycka. Det är viktigt för både individer och organisationer att ha utbildning inom dessa områden för att minimera skador och maximera chanserna att rädda liv.

HLR och Brandskyddsutbildning

Välkommen till en heldagsutbildning!

Detta är en utbildning som vi erbjuder vid tre tillfällen per år. Under utbildningen kommer du att få ta del av både teori och praktiska övningar. Föreläsaren går igenom viktiga moment som Hjärt- och lungräddning, brandförlopp och ger tips om förebyggande åtgärder samt släckningsverktyg.

Du kommer även att få öva på hur man hanterar en brandsläckare och brandfilt för att vara väl förberedd om en olycka skulle inträffa.

Räddningstjänsten i Kristianstad håller i utbildningen. Teori varvas med praktik så klä dig efter väder eftersom en del utav övningarna kommer att ske utomhus.

Vi bjuder på fika och lunch. MejDej-kooperativet står även för resekostnader. Lön utgår för 7 timmar till assistenter och arbetsledare.

 

Plats: Räddningstjänsten, Arenavägen 1, Kristianstad
Tid: 9:00-16:00
Datum: 20 april, 31 maj och 10 oktober