Genom utbildning skapar vi en tryggare framtid

Vi satsar på kontinuerlig kompetenshöjning för våra medlemmar och assistenter. Vårt basutbud inkluderar flera olika utbildningar, dessutom anordnar vi årligen större föreläsningar kring aktuella ämnen.